شرکت HIGHVOLT پیشرو بازار جهانی در سیستم های تست ولتاژ قوی و تجهیزات اندازه گیری است. محصولات این شرکت شامل سیستم ها و تجهیزات تست فشار قوی تجهیزات انتقال انرژی مثل ترانسفورماتورها، کابل ها و انواع سوئیچ گیر است.