بوشینگ های گروه رینهازن قابل اطمینان‌ترین راهکار برای عایق سازی ترانسفورماتور

بوشینگ های ما با توجه تناسب فوق‌العاده با کاربری ترانس و نصب ساده، یک راهکار بی‌نظیر برای عایق سازی است. طراحی استاندارد تا رنج 52 کیلو ولت و همچنین تخصص و تجربه در تولید که طی سال‌های متمادی به دست آمده‌است، بهترین تضمین برای “ارزش به نسبت قیمت” در بازار است.

ما برای رفع نیازهای مشتریان، گزینه‌های متعددی به آنها ارائه می‌کنیم. چه در زمان تعویض یک بوشینگ موجود با پارامترهای مشخص و چه در زمان توسعه یا بازطراحی کامل یک بوشینگ بر اساس نیازهای جدید.