سیستم اندازه گیری PD مکملی برای تست فشار قوی و بخشی جدایی‌ناپذیر از تست روتین و تایپ تست تجهیزات الکتریکی متعدد است. این محصول یکی از مهم‌ترین روش های غیر مخرب برای تشخیص خطاهای عایقی در دستگاه‌های الکتریکی می‌باشد.

تجزیه مواد عایق معمولاً در یک نقطه ضعف داخلی رخ می‌دهد که قبلاً فعالیت‌های تخلیه جزئی را نشان داده است. به همین دلیل، این تجهیز محصولی برای امکان اندازه گیری تخلیه های جزئی به منظور جلوگیری از حوادث پرهزینه است. بنابراین اندازه گیری PD در بررسی‌های تضمین کیفیت و عیب یابی در کارخانه و همچنین در هنگام آزمایش کابل ها در سایت، GIS، ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتور ابزار، یا در ماشین های دوار و اجزای آنها استفاده می‌شود.

شرکت HIGHVOLT بسته به تجهیز مورد آزمایش، دستگاه ها/سیستم های PD مبتنی بر کاربری را ارائه می‌دهد:

  • برای الزامات اندازه گیری تک کانال (ICMcompact) و چند کاناله (MPD 600)
  • برای روش های مختلف اندازه گیری (IEC 60270، UHV، آکوستیک)
  • دستگاه‌های اندازه‌گیری PD را می‌توان در سیستم‌های کنترل، جمع‌آوری داده، سیستم های ثبت و سیستم های تست HIGHVOLT ادغام کرد تا از سهولت کار اطمینان حاصل شود.

کاربری‌های سیستم اندازه گیری PD

  • تست قطعات، دستگاه‌ها و سیستم ها برای تجهیزات فشار قوی و فشار متوسط
  • تست در کارخانه و در سایت
  • آزمایش مواد در تحقیق و توسعه