سیستم تست AC با فرکانس متغیر (WRV T)، تست کابل های فشار قوی در سایت

تست های ولتاژ مقاومت روی کابل های XLPE را می‌توان با استفاده از سیستم تست AC با فرکانس متغیر پس از نصب در محل انجام داد. سیستم تست در محدوده فرکانس 20 هرتز تا 300 هرتز کار می‌کند و با الزامات استانداردهای IEC 60840 و IEC 62067 مطابقت دارد.

یک سیستم تست اختصاصی برای تست های حداکثر 260 کیلو ولت و 83 آمپر طراحی شده است که تست فشار قوی کابل را تسهیل می کند. کابل های فشار قوی که می توانند چندین کیلومتر طول داشته باشند.

چندین سیستم تست را در صورت نیاز به ولتاژهای تست بالاتر می‌توان به راحتی به صورت سِری یا در هنگام آزمایش کابل های تا طول 100 کیلومتر به صورت پارالل متصل کرد. این سیستم‌ها حتی می‌توانند برای آزمایش کابل‌های زیردریایی بسیار بلند که نیروگاه های بادی فراساحلی را به هم متصل می‌کنند، استفاده شوند. سیستم تست بر روی یک تریلر با اندازه استاندارد نصب می‌شود که حمل‌و‌نقل به سایت‌های خاص را آسان‌تر کند. سیستم تست را می توان بدون جرثقیل یا تجهیزات مشابه در محل در عرض یک ساعت راه‌اندازی کرد.

کاربری‌های سیستم تست AC با فرکانس متغیر (WRV T)

  • تست کابل های زمینی و زیردریایی XLPE در محل
  • مقاومت در برابر تست ولتاژ
  • اندازه گیری تخلیه جزئی (عمدتا در غلاف کابل یا کابل های کوتاه)