سیستم تست رزونانس AC با اندوکتانس متغیر (WRU)، نوع مخزن فلزی با تپ چنجر

سیستم تست رزونانس AC با اندوکتانس متغیر WRU، برای تست کارخانه کابل های ولتاژ متوسط، بالا و فوق قوی استفاده می‌شود. این سیستم از تشدید بین جسم آزمایشی خازنی و راکتور HV القایی سیستم آزمایش برای تولید یک ولتاژ بالای سینوسی پیوسته استفاده می‌کند.

فرکانس تشدید طبیعیِ مدار آزمایش با تنظیم اندوکتانس متغیر راکتور HV با فرکانس تغذیه برق 50/60 هرتز مطابقت داده می‌شود. اگر راکتور HV و جسم آزمایشی برای تشکیل یک مدار رزونانس سری طراحی شده باشند، نتیجه یک ولتاژ آزمایش سینوسی ایده‌آل خواهد بود.

راکتور HV خنک شده با روغن در یک مخزن فولادی بسته نصب شده است. ولتاژ قوی از طریق یک بوشینگ HV از طریق مخزن فولادی به بیرون تغذیه می‌شود. راکتور با تپ‌های ولتاژ اضافی برای دستیابی به بیشترین ظرفیت قابل آزمایش اجسام آزمایشی در ولتاژهای تستی پایین‌تر تعبیه شده است. سوئیچ یکپارچه می تواند برای جابجایی بین تپ‌ها استفاده شود.

کاربری‌ها

برای آزمایش معمول کابل های فشار متوسط، بالا و فوق قوی تا 400 کیلو ولت مطابق با استانداردهای IEC 60502، IEC 60840 و IEC 62067.

پارامترهای فنی / انواع مدل‌ها