رسوب دهنده های الکترواستاتیک برای تمیز کردن گازهای فرآوری و خروجی در صنایع سیمان و مصالح ساختمانی، کارخانه‌های فولادی، نیروگاه های معمولی و کارخانه‌های سوزاندن زباله استفاده می‌شوند. ذرات به صورت الکترواستاتیک توسط یک الکترود تخلیه شارژ می‌شوند تا این گازها را جمع‌آوری کنند. آنها از طریق یک میدان الکترواستاتیک جریان مستقیم فرستاده می‌شوند و روی الکترود رسوب می‌کنند.

شرکت HIGHVOLT منبع ولتاژ قوی مورد نیاز برای فرآیند فیلتر کردن و همچنین واحد کنترل آن را بر اساس قرارداد OEM با Siemens AG تولید می‌کند.

کاربری رسوب دهنده های الکترواستاتیک

  • نیروگاه های معمولی
  • کارخانه‌های زباله سوز
  • کارخانه‌های فولادی
  • کارخانه‌های سیمانی
  • کارخانه‌های شیشه سازی
  • فرایندهای شیمیایی