سیستم اندازه گیری تلفات ترانسفورماتور LiMOS برای اندازه گیری بسیار دقیق تلفات و سایر پارامترهای مورد نیاز در چارچوب تست های روتین و تایپ تست ترانسفورماتورهای قدرت طراحی شده است. سنسورهای ترکیبی ولتاژ/جریان و پردازش سیگنال دیجیتال یک طراحی بسیار فشرده را با تنها یک دستگاه HV در هر فاز با کمترین حجم ممکن می‌سازد. سیگنال های دیجیتالی شده و پیش پردازش شده از طریق کابل فیبر نوری به واحد گیرنده (LiMO-MCSU) منتقل می‌شوند.

نرم افزار iMOS کارکرد کل سیستم اندازه گیری و خوانش، پردازش و تصویرسازی داده های اندازه گیری شده را انجام می‌دهد. علاوه بر این، سیستم اندازه‌گیری تلفات را برای ارزیابی خودکار، پشتیبان‌گیری و پردازش‌های بعدی در کنترل HIGHVOLT ادغام می‌کند.

امکان تغییر محدوده اندازه گیری با کنترل از راه دور، زمان اندازه گیری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

کاربری‌های سیستم اندازه گیری تلفات ترانسفورماتور LiMOS

  • اندازه گیری تلفات بدون بار و جریان
  • اندازه گیری افت بار و ولتاژ امپدانس
  • تست افزایش دما
  • اندازه گیری توالی صفر
  • تست ولتاژ القایی