سیستم کنترل HiCOS با طراحی ماژولار قابل ارتقا

سیستم کنترل HiCOS مجموعه ای از ماژول‌ها برای کنترل سیستم های تست و ثبت، مدیریت، ارزیابی و گزارش‌گیری از داده‌های اندازه گیری است. این محصول برای سیستم های تست سیار و ثابت و همچنین تجهیزات اندازه گیری مناسب است. طراحی ماژولار این سیستم امکان افزایش تعداد عملکردها را فراهم می‌کند. علاوه بر این سیستم های تست موجود از دیگر تولیدکنندگان را می توان با HiCOS ارتقا داد.

سیستم پایه HiCOS

سیستم پایه HiCOS یا HiCOS Basic شامل تمامی ماژول های لازم برای کنترل یک سیستم تست فشار قوی است. به همین جهت روش های تست دستی و اولیه‌ی خودکار را امکان‌پذیر می‌سازد. اقدامات ایمنی مطابق با استانداردهای فعلی برای جلوگیری از حادثه و آسیب برای اپراتور در طراحی این محصول وجود دارد. جدا از اقدامات ایمنی و بدنه، سیستم HiCOS Basic از سخت افزار HiCO Basic و نرم افزار PLC iCOS Basic تشکیل می‌شود.

سیستم پیشرفته HiCOS

سیستم پیشرفته HiCOS یا HiCOS Advanced همان سیستم پایه است که با کنترل کامپیوتری توسعه داده شده است. گزینه‌های متعددی وجود دارد که از انطباق سیستم با الزامات مختلف در محل تست، اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال، چندین سیستم تست فشار قوی و تجهیزات اندازه گیری را می توان از طریق یک پایگاه داده مرکزی برای تبادل داده‌های اندازه گیری و ایجاد گزارش‌های مرکزی به یکدیگر متصل کرد. سیستم HiCOS Advanced متشکل از سخت افزار HiCO Advanced و نرم افزار iCOS Advanced و همچنین اقدامات ایمنی استاندارد و محفظه است.

کاربری‌ها

  • تمامی تجهیزات و سیستم های اندازه گیری HIGHVOLT
  • ارتقای انواع محصولات HIGHVOLT