سیستم تست ترانسفورماتور WV، برای تست ترانسفورماتورهای قدرت در سایت جهت انجام آزمایش ولتاژ AC القایی، اندازه گیری تلفات و جریان بدون بار، اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار، تست افزایش دما و تست های ویژه مطابق با استاندارد IEC 60076 استفاده می‌شود. سیستم تست بر اساس فناوری پیشرفته‌ی مبدل فرکانس است و تست هایی را انجام می‌دهد که یک شکل موج ولتاژ دقیق با اعوجاج هارمونیک کل (THD) کمتر از 5٪ و یک سطح نویزِ تخلیه جزئی (PD) کمتر از 20pC ایجاد می‌کند. این سیستم تست بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.

طراحی ماژولار و جدیدترین فناوری کنترل دیجیتال در سیستم تست ترانسفورماتور WV امکان اتصال موازی دو یا چند سیستم تست را فراهم می‌کند و آزمایش حتی بزرگ‌ترین ترانسفورماتورهای قدرت در محدوده GVA را ممکن می‌سازد. به طور کلی این سیستم تست را می‌توان طی یک ساعت در محل راه‌اندازی کرد. نیازی به هیچ‌گونه “بالا بردن با جرثقیل” یا “مونتاژ” وجود ندارد.

کاربری‌ها

  • تست ولتاژ AC القایی
  • اندازه گیری تلفات و جریان بدون بار
  • اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار
  • تست افزایش دما
  • تست های ویژه

پارامترهای فنی / انواع مدل‌ها