سیستم تست رزونانس AC با اندوکتانس متغیر (WR)، نوع مخزن فلزی

سیستم تست رزونانس WR با اندوکتانس متغیر AC برای تست کارخانه‌ای کابل های فشار متوسط و قوی، خازن‌های ولتاژ بالا، ژنراتورها و موتورها استفاده می‌شود. آنها از تشدید بین جسم آزمایشی خازنی و رزونانس استفاده می‌کنند.

آنها از رزونانس بین جسم خازنی تستی و راکتور HV القاییِ سیستمِ آزمایش برای تولید یک ولتاژ بالای سینوسی پیوسته استفاده می‌کنند. فرکانس تشدید طبیعی مدار آزمایش با تنظیم اندوکتانس متغیر راکتور HV با فرکانس تغذیه برق 50/60 هرتز مطابقت داده می‌شود.

اگر راکتور HV و جسم آزمایشی برای تشکیل یک مدار رزونانس سری طراحی شده باشند، نتیجه یک ولتاژ آزمایش سینوسی ایده‌آل خواهد بود. راکتور HV خنک شده با روغن در یک مخزن فولادی بسته نصب شده است. ولتاژ بالا از طریق یک بوشینگ HV از طریق مخزن فولادی به بیرون تغذیه می‌شود. راکتور را می توان با تپ‌های ولتاژ اضافی (بوشینگ) برای دستیابی به بیشترین ظرفیت قابل آزمایش اجسام آزمایشی در ولتاژهای آزمایشی پایین‌تر نصب کرد.

کاربری‌ها

  • برای تست روتین کابل های فشار متوسط و فشار قوی تا 400 کیلو ولت مطابق با استانداردهای IEC 60502 و IEC 60840
  • برای تست روتین خازن های ولتاژ بالا تا 60 کیلو ولت مطابق با استاندارد IEC 60871
  • برای تست روتین و بازرسی ژنراتورها و موتورهای تا 60 کیلو ولت مطابق با استاندارد IEC 60034
Tests systems for series resonance

سیستم های تست برای رزونانس سری

Tests systems for parallel and series resonance

سیستم های تست برای رزونانس سری و پارالل