سیستم و تجهیزات اندازه گیری دما (ترمومتر) برای ترانسفورماتور

برای اطمینان از عملکرد بهینه ترانسفورماتور و پایش قابل اطمینان دما، ما نه تنها طیف وسیعی از سیستم‌های اندازه گیری دما و ترمومتر با فناوری‌های مختلف را برای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت تولید می‌کنیم، بلکه لوازم جانبی بیشتری را نیز ارائه می‌دهیم.