در فشار شکن MESSKO MPREC پوشش محافظ استاندارد از میکروسوییچ‌های داخلی و فنرها در برابر عوامل خارجی محافظت می‌کند. علاوه بر این جریان روغن در مسیر تعریف‌شده در زمان فعالیت دستگاه را تضمین می‌کند. این پوشش از آلومینیوم مقاوم به آب دریا ساخته شده است. هنگامی که فشار عملکرد ایجاد می‌شود،‌ صفحه بالا رفته و مسیری برای تخلیه گاز یا روغن ایجاد می‌کند. پین سیگنال آلومینیومی، بلند شده و میکروسوییچ‌ها را فعال می‌کند. ضربه‌های تعریف شده عملکرد کنتاکت‌ها را در 2 میلی‌ثانیه مقدور می‌سازد. پس از اینکه فشار شکن به صورت ایمن بسته شد، پین به جای خود باز می‌گردد.

 فشار شکن های MESSKO MPREC در دامنه بین 5 تا 30 PSI (0.41 تا 2.07 BAR) تولید می‌شوند. اتصالات الکتریکی می‌توانند بوسیله‌ی اتصالات سر کابل یا جعبه تقسیم ایجاد شوند.

 فشار شکن ها با پوشش انتقال روغن نیز موجود می‌باشند.