رله حفاظتی CEDASPE CPR3، تجهیز حفاظتی برای ترانسفورماتورهای PT

رله CEDASPE CPR3 یک محصول حفاظتی است که به طور ویژه برای شناسایی خطا در ایربگ با ریسک ورود هوا به داخل کنسرواتور طراحی شده است. این رله چنین خطاهایی را شناسایی می‌کند و مدار آلارم را به کار می اندازد. هوای تولید شده توسط این خطاها جدا شده و در داخل محفظه انباشت گاز جمع می‌شود، جایی که حرکت یک شناور باعث فعال شدن سوئیچ مغناطیسی می شود.

این رله مجهز به یک پنجره مدرج بزرگ است که امکان بازرسی واضح و آسان از بیرون را فراهم می‌کند. CEDASPE CPR3 مطابق با استاندارد EN 50216 طراحی شده است.