فشار شکن CEDASPE VST2 080، فشار شکن ویژه برای کاربردهای کششی (traction)

ترانسفورماتورهای کششی اجزای حیاتی در زنجیره کشش هستند، زیرا هم بر عملکرد قطار و هم بر خدمات اپراتور تأثیر می‌گذارند. فشار شکن CEDASPE VST2 080 به طور خاص برای ترانسفورماتورهای کششی و با تمرکز بر عملکرد قابل اطمینان، قوی و بادوام طراحی شده است.

این محصول در برابر افزایش فشار در مخزن محافظت می‌کند و با عملکرد قوی و طراحی فشرده، کارایی و ایمنی تجهیزات را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، این تجهیز یک تغذیه روغن آب‌بندی شده و یک سوراخ تخلیه روغن 3 اینچی (بزرگتر از محصولات مشابه) ارائه می‌دهد.