رله حفاظتی CEDASPE OC، تجهیز حفاظتی برای تانک ترانسفورماتورهای هرمتیک DT

رله CEDASPE OC یک تجهیز حفاظتی است که به طور ویژه برای تشخیص پتانسیل تولید گاز در داخل تانک طراحی شده است. این محصول برای ترانسفورماتورهای هرمتیک آب‌بندی شده و بدون بالشتک نیتروژن مناسب است.

CEDASPE OC-MA/ML این رله چنین خطاهایی را شناسایی می‌کند و مدار آلارم را به کار می اندازد. هوای تولید شده توسط این خطاها جدا شده و در داخل محفظه انباشت گاز جمع می‌شود، جایی که حرکت یک شناور باعث فعال شدن سوئیچ مغناطیسی می شود.

این رله مجهز به یک پنجره مدرج بزرگ است که امکان بازرسی واضح و آسان از بیرون را فراهم می‌کند. CEDASPE OC مطابق با استاندارد EN 50216 طراحی شده است.