MESSKO MFLOC 2.0 خطاهای پمپ سیستم‌ خنک‌کننده با روغن و یا آب در ترانسفورماتورهای قدرت را بلافاصله و با اطمینان تشخیص می‌دهد. زبانه‌ای با طراحی خاص به عنوان مقاومت جریان در مایع خنک کننده قرار گرفته است تا بر جریان این مایع نظارت کند. زمانی که پمپ روشن است فشار جریان بر روی زبانه وارد شده و باعث می‌شود که طرف دیگر آن، جریان آرام (Laminar Flow) و یا جریان ناآرام (Non-laminar Flow) را به‌درستی و با اطمینان نشان دهد.

این نسل جدید جریان سنج MESSKO MFLOC 2.0،‌ بر پایه MESSKO MFLOC (محصولی که از سال 2010 وارد چرخه شده) تولید شده است. و با انجام آزمایش‌های عملکردی‌ توسعه یافته و بهینه شده است. به همین جهت اطمینان حاصل شده که تغییری در مدل قبلی در خلال مونتاژ و نصب مجدد به وجود نمی‌آید.