روغن نمای Cedaspe NFG یک روغن نمای مغناطیسی است که برای بررسی و اندازه‌گیری سطح روغن کنسرواتور ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای توزیع بزرگ استفاده می‌شود. خروجی آنالوگ توسط یک عقربه بر روی صفحه درجه بندی شده نمایش داده می‌شود. روغن نما میتواند با 1 تا 4 کنتاکت ارائه می‌شود.

بدنه از آلومینیوم محکم ساخته شده است. سیستم نشانگر در داخل محفظه قرار گرفته و از یک عقربه، صفحه مدرج،‌ کنتاکت ها و سیستم مغناطیسی تشکیل شده است. سیستم مانیتورینگ در پشت فلنج تثبیت شده قرار گرفته و با اتصال مغناطیسی به طور محکم به بازوی شناور متصل شده است. حرکت شناور در روغن می‌تواند بصورت شعاعی (Radial) و یا محوری (Axial)‌ باشد.

Cedaspe NFG با درجه حفاظت IP65 مناسب برای شرایط جوی نامناسب است. هم چنین بدنه و صفحه مدرج این روغن نما می‌تواند بر اساس نیاز مشتری سفارشی‌سازی شود.