فشار شکن CEDASPE VP 150-QT/VP150-ST (ETI)، فشار شکن با سایز 150 برای ترانس های قدرت (با کنتاکت) با پوشش روغنی سخت و کامل

فشار شکن CEDASPE VP-150 QT به طور ویژه برای استفاده در ترانسفورماتورهایی که در آن آلودگی خارجی مجاز نیست، طراحی شده است. هنگامی که فشار داخل مخزن از مقدار تنظیم شده، بالاتر می‌رود، باز شده و با آزاد کردن روغن، فشار در مخزن را کاهش می دهد.

پوشش فشار شکن CEDASPE VP150 (ETI) حاوی روغنی است که توسط سوپاپ آزاد شده است و یک اتصال فلنجی در اختیار بهره بردارد قرار می‌هد. این اتصال برای وصل کردن لوله‌ای روی آن به کار می‌رود که می‌توان از طریق آن روغن را در جهت مورد نظر هدایت کرد. یک پیچ تخلیه اجازه می‌دهد تا روغن داخل پوشش فلنجی را پیش از شروع عملیات تعمیر و نگهداری، از آن خارج کنید.