روغن نما CEDASPE IML برای اندازه گیری سطح روغن در ترانسفورماتورهای توزیع روغنی با قطر کنسرواتور تا 400mm استفاده می‌شود.

این روغن نمای مغناطیسی کنتاکت ندارد و شناور روغن آن به عقربه‌ای متصل است (طرح R) که سطح روغن داخل کنسرواتور را نمایش می‌دهد. جنس بدنه این روغن نما از آلومینیوم است.