روغن نمای مغناطیسی CEDASPE IML برای اندازه گیری سطح روغن در ترانسفورماتورهای توزیع روغنی با قطر کنسرواتور تا 400mm استفاده می‌شود.

این روغن نماها کنتاکت ندارند و شناور روغن آنها به عقربه‌ای متصل است (طرح R) که سطح روغن داخل کنسرواتور را نمایش می‌دهد.

جنس بدنه این روغن نما از آلومینیوم است.