روغن نمای Cedaspe IFG یک روغن نمای مغناطیسی است که برای بررسی و اندازه گیری سطح روغن کنسرواتور ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای توزیع بزرگ استفاده می‌شود.

خروجی آنالوگ توسط یک عقربه بر روی صفحه درجه‌بندی شده نمایش داده می‌شود. این روغن نما با 1 تا 4 کنتاکت ارائه می‌شود. بدنه از آلومینیوم محکم روغن گریز ساخته شده است و برای سهولت خواندن بصورت شیب‌دار نصب می‌گردد. برای خوانش بهتر سطح روغن، صفحه‌نمایش با زاویه °20 نسبت به فلنج اتصال نصب می‌گردد.

سیستم نشانگر در داخل محفظه قرار گرفته و از یک عقربه، صفحه مدرج،‌ کنتاکت ها و سیستم مغناطیسی تشکیل شده است. سیستم مانیتورینگ در پشت فلنج تثبیت شده قرار گرفته و با اتصال مغناطیسی به طور محکم به بازوی شناور متصل است. حرکت شناور در روغن می‌تواند بصورت شعاعی (Radial) و یا محوری (Axial)‌ باشد.

روغن نمای Cedaspe IFG با درجه حفاظت IP65 مناسب برای شرایط جوی نامناسب است. هم چنین بدنه و صفحه مدرج این روغن نما می‌تواند بر اساس نیاز مشتری سفارشی‌سازی شود.