ترمومتر Cedaspe BM از نوع بی متالیک (bimetallic) و فاقد کنتاکت است. این ترمومتر عمدتاً در ترانسفورماتورهای توزیع کاربرد دارد و می‌تواند بر بالا و یا روی دیواره‌ی مخزن ترانسفورماتور نصب گردد.