رله بوخهلتس CEDASPE ET، با استاندارد ایتالیایی (UNEL) برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

رله های بوخهلتس خطاها را تشخیص می‌دهند و انتشار هر گونه حادثه‌ای که ممکن است در ترانسفورماتورهای روغنی رخ دهد را به حداقل می‌رساند. این رله ایرادات اتصال کوتاه ناشی از گرمای بیش از حد، اتصالات بد و پیری را شناسایی می‌کند. رله بوخهلتس چنین عیوبی را حس کرده و مدار هشدار را می بندد.

عملکرد رله بوخهلتس CEDASPE ET بر اساس این واقعیت است که خطای الکتریکی در مخزن ترانسفورماتور با تولید گاز همراه است. اگر خطا به اندازه کافی شدید باشد، موج حرکت روغن از تانک به کنسرواتور هم تشدید خواهد شد.