رله CEDASPE DAROC، شیر یک طرفه

رله CEDASPE DAROC برای جلوگیری از خروج روغن کنسرواتور در زمان ایجاد نشتی طراحی شده است. در مدل EDS-R این موضوع از طریق کنتاکت های الکتریکی می‌تواند گزارش شود. این رله روی لوله‌ای که از تانک به کنسرواتور می‌رود به صورت سری با رله بوخهلتس نصب می‌شود. به همین خاطر این رله می‌تواند هم بر روی کنسرواتورهای با سطح روغن آزاد و هم بر روی کنسرواتورهای دارای ایربگ نصب شود.

عملکرد این رله کاملا اتوماتیک است. در زمانی که نشتی در تانک ترانسفورماتور ایجاد می‌شود و سرعت خروج روغن از کنسرواتور به تانک، به یک مقدار مشخص می‌رسد، این شیر لوله را می‌بندد و مانع از هدر رفت روغن کنسرواتور می‌شود.