ترمومتر MESSKO TRASY2 به طور خاص برای اندازه گیری دمای سیم پیچ و روغن در ترانسفورماتورهای سایز متوسط و بزرگ شبکه‌های توزیع، ترانسفورماتورهای قدرت، راکتورها و کاربردهای مشابه طراحی شده است.

دما به وسیله‌ی سنسوری حرارتی که درون آن با مایعی خاص پر شده است اندازه گیری می‌شود. این مایع از طریق یک لوله مویین که به عقربک نمایشگر متصل شده حرکت کرده و مقدار دما را نمایش می‌دهد.

این ترمومتر نیاز به منبع تغدیه جداگانه ندارد و تا 6 میکروسوئیچ را برای کارکردهای مختلف پشتیبانی می‌کند. از جمله فرمان هشدار، فرمان قطع و روشن کردن فن‌ها