تجهیز MESSKO Thermo well یک محصول استاندارد برای نصب ترمومتر روغن در محفظه ترمومتر مطابق با استاندارد DIN 42554 است. این محصول در برابر آسیب های مکانیکی حفاظت ایجاد می‌کند.