بوشینگ پرسلینی BS، مناسب برای ترانسفورماتورهای بریتانیایی

مدل های مختلف بوشینگ های BS برای برآورده کردن الزامات و نیازهای خاص در انگلستان تولید می شوند و عموماً توسط NGC یا DNO تأیید شده‌اند. جزئیات بوشینگ بر اساس استانداردهای قدیمی مانند EATS 35-1 یا BEBS T2 کنترل می‌شود تا بتوانیم برای بوشینگ های موجود، جایگزینی یا نوسازی انجام دهیم.

 

اطلاعات فنی

Rated voltage From 1.1 kV up to 52 kV
Maximum rated current From 250 A up to 7500 A
Nominal creepage distance From 89mm to 1650mm
Antipollution level From P1 up to P4
Standard reference IEC 60137 (formerly EATS 35-1, BEBS T2)
Rod design Rigid Stem
Rod material Brass & Copper
Isolator material Porcelain
Special surface treatment Tinplating / Silverplating
Misc Multiple copper rod customizations, Multiple connection styles