بوشینگ پرسلینی AS، مناسب برای ترانسفورماتورهای استرالیایی

به منظور تکمیل دامنه استاندارد بوشینگ های گروه رینهازن، طیفی از بوشینگ های استرالیایی برای برآورده کردن الزامات خاص در استرالیا، تولید می‌شوند. این بوشینگ ها با همکاری سازندگان ترانسفورماتور در استرالیا توسعه یافته و عموماً توسط NGC یا DNO تأیید شده‌اند. ما برای تجهیزات موجود در این بوشینگ ها می‌توانیم هم جایگزینی و هم نوسازی را ارائه کنیم.

اطلاعات فنی

Rated voltage From 12 kV up to 52 kV
Maximum rated current From 250 A up to 3150 A
Nominal creepage distance From 241mm to 1650mm
Antipollution level From P1 up to P4
Standard reference IEC 60137
Rod design Rigid Stem
Rod material Brass & Copper
Isolator material Porcelain
Special surface treatment Tinplating / Silverplating
Misc Multiple copper rod customizations, Multiple connection styles