روغن نما MESSKO MTO گیج‌هایی با و یا بدون سوئیچینگ کنتاکت هستند. آنها سطح روغن را در کنسرواتور ترانسفورماتور (بخش مخزن اصلی و یا بخش تپ چنجر تحت بار) نمایش می‌دهند.

دو نوع مختلف از روغن نما MESSKO MTO مرتبط با کنسرواتور روغن وجود دارد: جابجایی شناور در جهت‌های شعاعی یا محوری. نشانگر سطح پر شدن را می توان با حداکثر سه میکرو سوئیچ که به صورت دائمی نصب شده یا قابلیت تنظیم دارند، عرضه کرد.

ماژول اختیاری TT30 انتقال از راه دور آنالوگ و/یا دیجیتال سطح روغن به تابلو کنترل یا اتاق کنترل را امکان‌پذیر می‌کند.

اطلاعات فنی

Housing Sheet steel, galvanized, standard RAL 7033 color tone, other color tones on request, coated in acrylic resin
Flange Aluminum AlSi1MgMn
Viewing glass Laminated safety glass with UV filter
Cable gland Brass, nickel-plated (standard), A4 stainless steel (offshore)
Indicator scale Aluminum-coated, with UV wide format printing and protective paint
Labeling Black, indicator in red daylight luminous paint
Terminals Min. 0.25 mm2 / max. 2.5 mm2
Float rod Aluminum; optional brass for L ≤ 350 mm
Float Rohacell 110, oil-resistant, temperature-resistant to 160 °C
Dial lettering „MIN“, „+20 °C“, „MAX“ (other lettering possible)
Operating temperature –40 °C – 70 °C; limited temperature range with optional TT- box (see below)
Degree of protection IP55 (DIN EN 60529)
Ventilation Ventilation element in the gauge part for avoiding the build up of condensation water
Installation Indoors and outdoors, tropic-proof