روغن نماهای MESSKO سری MTO گیج‌هایی با و یا بدون سوئیچینگ کنتاکت هستند. آنها سطح روغن را در کنسرواتور ترانسفورماتور (بخش مخزن اصلی و یا بخش تپ چنجر تحت بار) نمایش می‌دهند.