روغن نما CEDASPE IMLO R100T، روغن نمای مغناطیسی از نوع شعاعی

سری CEDASPE IMLO، سطح روغن در کنسرواتور برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی را مشخص می‌کند. این روغن نما در صورت نیاز و زمانی که روغن به سطح حداقل/حداکثر برسد، سیگنال هشدار الکتریکی ارسال می‌کند.

بدنه روغن نما CEDASPE IMLO R100 از یک قطعه آلیاژ آلومینیوم ریخته گری شده ساخته شده است. در داخل آن نیز صفحه نشان‌دهنده وجود دارد. در جلوی آن یک صفحه پلکسی شفاف با علامت‌های حداکثر و حداقل سطح روغن و سطوح میانی قرار دارد که روغن را در دمای -20 درجه سانتیگراد، +20 درجه سانتیگراد و +85 درجه سانتیگراد به آن می رسد (در صورت درخواست مشتری، این اعداد و علائم قابل تغییر هستند.