رطوبت گیر CEDASPE ETF-0 / ETF-1، محصولی ویژه برای ترانسفورماتورهای کششی

ترانسفورماتورهای کششی اجزای حیاتی در زنجیره کشش هستند، زیرا هم بر عملکرد قطار و هم بر خدمات اپراتور تأثیر می‌گذارند. رطوبت گیر CEDASPE ETF-0 / ETF-1 یک رطوبت گیر معمولی است که به طور خاص برای کاربردهای کششی طراحی شده است تا رطوبت هوا را قبل از ورود به ترانسفورماتور از بین ببرد.

این محصول به شکلی ویژه، قابل اطمینان و بادوام است، بنابراین ایمنی بیشتری را برای تجهیزات مرتبط تضمین می‌کند. سیستم بسته شدن هوا از طریق دو دریچه یک طرفه‌ی مجزا و جداگانه کار می‌کند. ETF-0 نسخه کوچکتر با ظرفیت 800 گرم سیلیکا ژل است. ETF-1 ظرفیت 2.4 کیلوگرم سیلیکا ژل را برای ترانسفورماتورهای بزرگتر ارائه می‌دهد.