رطوبت گیر CEDASPE TV، رطوبت گیر برای ترانسفورماتورهای توزیع

قسمت‌های بالایی و پایینی رطوبت گیر CEDASPE TV  از یک آلومینیوم با خاصیت ضدخورندگی غیر متخلخل ساخته شده است. جنس سیلندر تو خالی از PMMA (شیشه حرارت دیده) است. این سیلندر توسط یک قاب استیل ضد زنگ پنجره‌ای محافظت می‌شود که امکان بازدید بصری سیلیکاژل را فراهم می‌آورد. در قسمت پایین رطوبت گیر، یک دریچه وجود دارد. این دریچه مانع از تماس مداوم هوا با سیلیکاژل می‌شود و فقط در صورت کمبود و یا وجود فشار اضافی، اجازه عبور هوا در هر دو طرف (ورودی یا خروجی) را می‌دهد.