رطوبت گیر MESSKO MTRAB 2.5، تجهیزی هوشمند و بدون نیاز به سرویس و نگهداری

مدت زمان بهره برداری طولانی‌تر و تراکم جریان بیشتر منجر به افزایش مداوم تقاضا برای تجهیزات عملیاتی می‌شود. رطوبت گیر بدون نیاز به سرویس و نگهداری MESSKO MTRAB 2.5 به طور مداوم چرخه تنفس ترانسفورماتورهای قدرت در همه مناطق آب و هوایی را مانیتور و رطوبت زدایی می‌کند.

این تجهیز خود را بازسازی نموده و همین موضوع حداکثر طول عمر و ایمنی را تضمین می‌کند. همچنین هزینه‌ها را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

بدون نیاز به تعمیر و نگهداری بوده و دارای یک المنت گرمایشی داخلی است که رطوبت گیری کنترل شده به وسیله سنسور را فعال می‌کند. این عملکرد، بازرسی‌های بصری را که به صورت دوره‌ای باید انجام شود حذف کرده و باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. الگوریتم هوشمند آن نیز تضمین می‌کند که استاندارد IEC 60076-22-7 همیشه رعایت می‌شود. رطوبت گیر MESSKO MTRAB 2.5 بیش از 90.000 بار در سراسر جهان به اثبات رسیده است.

خوب است بدانید: وظیفه اصلی رطوبت گیر، رطوبت زدایی هوای محیط است. به دلیل تراکم حرارتی محیط عایقی، هوای محیط به سمت منبع انبساط ترانسفورماتور و تپ چنجر (که به آن استنشاق گفته می شود) جریان می‌یابد. در حین استنشاق، باید از نفوذ رطوبت به داخل تجهیزات با جریان هوا جلوگیری کرد، زیرا این موضوع به دلیل آلوده کردن محیط عایقی، تاثیر عایقی آن را کاهش می‌دهد.

 

مدل‌های مختلف MESSKO MTRAB 2.5

 

MTRAB 2.5 DB100

این مدل با سیستم کنترلی آلفا یک سیستم کنترل‌شده بر اساس شرایط است که برای استفاده در تپ چنجر، کویل های مهار قوس، جعبه‌های ترمینال کابل و ترانسفورماتورهای کششی توصیه می‌شود. در این مدل مواد خشک کننده با توجه به شرایط بازسازی می‌شوند. سطح پر شدن سیلیکا ژل: 1.1 کیلوگرم با کنترل آلفا.

 

MTRAB 2.5 DB100T

مدل MTRAB 2.5 DB100T با سیستم کنترلی بتا یک سیستم خودآموز است که برای استفاده در ترانسفورماتورها با بار چرخه‌ای (ترانسفورماتورهای شبکه، فاز شیفترها و راکتورها) توصیه می‌شود. این تجهیز علاوه بر مانیتورینگ رطوبت، یک دوره زمانی تعیین می‌کند که در آن کنسرواتور، بازدم کرده و ماده خشک کننده دوباره بازسازی می‌شود. سطح پر شدن سیلیکا: 1.1 کیلوگرم با کنترل بتا.

 

MTRAB 2.5 DB100T

این مدل نیز با سیستم کنترلی بتا یک سیستم خودآموز است که برای استفاده در ترانسفورماتورها با بارهای چرخه‌ای (ترانسفورماتورهای شبکه، ترانسفورماتورهای افزاینده، فاز شیفترها، راکتورها) توصیه می‌شود. این تجهیز علاوه بر مانیتورینگ رطوبت، یک دوره زمانی تعیین می‌کند که در آن کنسرواتور، بازدم کرده و ماده خشک کننده دوباره بازسازی می‌شود. سطح پر شدن ژل سیلیکا: 2.2 کیلوگرم با کنترل بتا.

 

MTRAB 2.5 DB200D

مدل DB200D با سیستم کنترلی بتا یک سیستم خودآموز است که برای استفاده در ترانسفورماتورهای با بارهای چرخه‌ای (ترانسفورماتورهای ژنراتور، ترانسفورماتورهای جفت شبکه، فاز شیفترها، راکتورها، ترانسفورماتورهای HVDC) توصیه می‌شود. این تجهیز علاوه بر مانیتورینگ رطوبت، یک دوره زمانی تعیین می‌کند که در آن کنسرواتور، بازدم کرده و ماده خشک کننده دوباره بازسازی می‌شود. سطح پر شدن سیلیکاژل : 2×22.2 کیلوگرم با کنترل بتا.

 

MTRAB 2.5 DB200G

مدل DB200D با کنترل گاما برای کاربردهای خاص مانند ترانسفورماتورهای زیر زمینی، ترانسفورماتورهای کوره و ترانسفورماتورهای نیروگاهی GSU با رفتارهای تنفسی نامتناسب ایده‌آل است. اگر سطح رطوبت موجود در هوای اطراف ترانسفورماتور از مقدار استاندارد بیشتر باشد، محفظه‌های خشک کننده به ترتیب بازسازی می شوند. سطح پر شدن سیلیکا ژل: 2×22.2 کیلوگرم با کنترل گاما.

 

راهنمای انتخاب رطوبت گیر MESSKO MTRAB 2.5

APPLICATION MTRAB 2.5-type SILICA GEL
Tap changer DB100 1,1 kg
Arc suppression coil (Petersen coil) DB100 1,1 kg
Air-filled cable terminal boxes DB100 1,1 kg
Traction transformers DB100 1,1 kg
Network transformers ≤40 MVA DB100T 1,1 kg
Phase shifters ≤ 40 MVA DB100T 1,1 kg
Reactors ≤ 40 MVA DB100T 1,1 kg
Network and step-up transformers > 40 MVA ≤ 200 MVA DB200T 2,2 kg
Phase shifters > 40 MVA ≤ 200 MVA DB200T 2,2 kg
Reactors > 40 MVA ≤ 200 MVar DB200T 2,2 kg
Generator and network coupling transformers 200 MVA DB200D or 2 x DB200T 4,4 kg
Phase shifters > 200 MVA DB200D or 2 x DB200T 4,4 kg
Reactors > 200 MVar DB200D or 2 x DB200T 4,4 kg
HVDC transformers DB200D or 2 x DB200T 4,4 kg
Furnace transformers DB200G 2 x 2,2 kg
Cavern transformers DB200G 2 x 2,2 kg
GSU machine transformers DB200G 2 x 2,2 kg

مقایسه رطوبت گیر MESSKO MTRAB 2.5 با رطوبت گیرهای رایج

MESSKO MTRAB 2.5 DEHYDRATING BREATHER CONVENTIONAL DEHYDRATING BREATHERS
+ A significant increase in operational reliability thanks to the maintenance-free system – High risk for transformers if maintenance is not or is improperly carried out
+ The lack of required maintenance means visual inspections can be reduced to a minimum. – Regular visual inspection required throughout the entire service life of the transformer to check the moisture level of the desiccant
+ Cost-intensive, regular replacement of the desiccant is no longer necessary. This significantly reduces costs. – Regular replacement of the desiccant required throughout the entire service life of the transformer
+ Sensor- and status-controlled regeneration of the silica gel – Enormous costs due to frequent refilling of desiccant, in particular in regions with high humidity
+ No environmental or disposal problems arising from consumed desiccant – Environmental impact, disposal problems, and considerable costs due to consumed desiccant
+ Greater efficiency during dehydration thanks to the large contact surface and the technical design – Ineffective dehydration