رطوبت گیر CEDASPE E700، رطوبت گیر معمولی برای ترانسفورماتورهای قدرت

رطوبت گیر CEDASPE E700 از یک محفظه سیلیکا ژل مجهز به سیستم انتشاری تشکیل شده است که جریان هوا را برای خشک شدن توزیع می‌کند. درجه اشباع سیلیکا ژل را می‌توان از طریق پنجره‌های بازرسی بررسی کرد.

این رطوبت گیر دارای اتصال رزوه ای یا فلنجی به لوله ساکشن است که هوای ترانسفورماتور را جذب می‌کند. سیستم بسته شدن، سیلیکا ژل را تنها در صورت مکش موثر، با هوای محیط در تماس قرار می‌دهد. در غیر این صورت سیلیکا ژل که خاصیت جذب رطوبت بالایی دارد، به طور مداوم رطوبت هوا را جذب می‌کند و به سرعت اشباع می‌شود.