جریان سنج CEDASPE CCL عملکرد پمپ های سیرکولاسیون را در تاسیسات خنک کننده به ویژه ترانسفورماتورهای الکتریکی برای تشخیص جریان روغن یا آب در لوله کشی بررسی می‌کند. سرعت مایع به صورت چشمی توسط دو نشانگر و به صورت الکتریکی توسط سوئیچ های الکتریکی نمایش داده می‌شود.

مبنای عملکرد CEDASPE CCL2 بر اساس فشار دینامیکی است که توسط سیال متحرک بر روی پدال دیسکِ تشخیصِ قرار داده شده در داخل لوله ایحاد می‌شود. ابعاد آن به قطر لوله و سرعت جریانی که باید تشخیص دهد بستگی دارد.