تپ چنجر خلاء VACUTAP VV، متخصص کاربردهای شبکه

این تپ چنجر متخصص کاربری‌های شبکه است اما تقریبا در همه کاربری‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تپ چنجر خلاء VACUTAP VV تا 300.000 عملکرد بدون نیاز به سرویس و نگهداری است. به همین دلیل هزینه‌های ترانسفورماتور شما را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

اطلاعات فنی

Max. rated through-current (1-phase) 400 A
Max. rated through-current (3-phase) 600 A
Max. rated step voltage 2000 V
Max. rated switching capacity (1-/3-phase) 700 kVA
Highest voltage for equipment Um 40 – 145 kV

Application at neutral point (3-phase) or at any selectable winding position
Operating positions without change-over selector max. 12
Operating positions with change-over selector max. 23