تپ چنجر خلاء VACUTAP VM، تپ چنجری برای تقریبا همه کاربری‌ها

تپ چنجر تحت بار خلاء سری VACUTAP VM گزینه‌ای برای رنج قدرت متوسط است و هم در شبکه های انتقال و هم برای نیازهای ویژه در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی

Max. rated through-current (1-phase) 1500 A
Max. rated through-current (3-phase) 650 A
Max. rated step voltage 3300 V
Max. rated switching capacity (1-/3-phase) 3500 / 1625 kVA
Highest voltage for equipment Um 72,5 – 300 kV
Application at neutral point (3-phase) or at any selectable winding position
Operating positions without change-over selector max. 22
Operating positions with change-over selector max. 35