تپ چنجر تحت بار خلاء سری VACUTAP VM گزینه‌ای برای رنج قدرت متوسط است و هم در شبکه و هم در صنایع کاربرد دارد.