تپ چنجر روغنی OILTAP G، تپ چنجر آنلود برای ترانسفورماتورهای بسیار قدرتمند

تپ چنجر تحت بار جهانی با فناوری روغن برای ترانسفورماتورهای پرقدرت. OILTAP G قدرتمندترین تپ چنجر آنلود روغنی است. هر جا که به کارایی و ایمنی نیاز باشد این تپ چنجر انتخاب مناسب و دقیق است.

 

اطلاعات فنی

Max. rated through-current (1-/3-phase) 4500 / 2000 A
Max. rated step voltage 5000 V
Max. rated switching capacity (1-/3-phase) 6500 / 5000 kVA
Highest voltage for equipment Um 72,5 – 362 kV

Application at neutral point (3-phase) or at any selectable winding position:
Operating positions without change-over selector max. 18
Operating positions with change-over selector max. 35