تپ چنجر خلاء OILTAP V، تپ چنجر تحت بار برای کاربری های شبکه

تپ چنجر OILTAP V با طراحی کاملاً فشرده یک کلید آنلود استثنایی برای ترانسفورماتورهای کوچک تا متوسط در شبکه است.

 

اطلاعات فنی

Max. rated through-current (1-/3-phase) 200 / 400 A
Max. rated step voltage 1500 V
Max. rated switching capacity (1-/3-phase) 525 kVA
Highest voltage for equipment Um 40 – 123 kV
Application at neutral point (3-phase) or at any selectable winding position
Operating positions without change-over selector max. 14
Operating positions with change-over selector max. 27