تپ چنجر ECOTAP VPD (تک فاز)، تپ چنجر تحت بار برای ترانسفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ

این تپ چنجر کوچکترین و سریعترین تپ چنجر از نوع مقاومتی در دنیا است که برای کاربردهای تک فاز تولید می‌شود. تپ چنجر ECOTAP VPD به سادگی می‌تواند بر روی ترانسفورماتورهای هوایی یا زمینی نصب شود. این تپ چنجر علاوه بر اینکه تعداد زیادی تپ را پوشش می‌دهد، در تمام طول عمر ترانس نیز بدون نیاز به سرویس و نگهداری است.

استقرار ترانسفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ (VRDT) -با تعداد مشابه ترانسفورماتورهای سنتی- ظرفیت میزبانی شبکه را چند برابر کرده، از برنامه‌های CVR پشتیبانی می‌کند و اغلب از تعویض پرهزینه هادی‌ها جلوگیری می کند.