تپ چنجر غیر تحت بار DEETAP DU، تپ چنجر چرخشی برای حداکثر قدرت

DEETAP DU یک تپ چنجر چرخشی غیر تحت بار برای تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای روغنی با حداکثر توان است. تپ چنجرهای غیر تحت بار یا تپ چنجرهای آفلود یا De-Energized Tap Changer برای تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتورهای روغنی استفاده می‌شوند. در مقایسه با تپ چنجرهای تحت بار، تپ چنجرهای De-Energized فقط در حالتی که ترانسفورماتور غیرفعال است می‌توانند عمل کنند.

اطلاعات فنی

Max. rated through-current 2000 A standard design
4000 A special design
Number of phases I / III
Highest voltage for equipment Um 36 – 245 kV standard design
36 – 550 kV special design
Switching concepts e.g. Single-bridging DETC, double-bridging DETC, series-parallel DETC, star-delta DETC, DETC for special applications
Number of positions contact circle diameter 400 mm: max. 5
contact circle diameter 600 mm: max. 11
contact circle diameter 850 mm: max. 17