تپ چنجر غیر تحت بار DEETAP SPT، تپ چنجر غیر تحت بار خطی برای محدوده توان متوسط

کلید DEETAP SPT محصولی از خانواده تپ چنجرهای غیر تحت بار خطی برای ترانسفورماتورهای قدرت کوچک است. این تپ چنجر برای نصب روی سیم پیچ، انتخابی فوق‌العاده است.

یک درایو ماژولار به همراه موتور درایو نهایت انعطاف‌پذیری در یکپارچه سازی تپ چنجر غیر تحت بار روی ترانسفورماتور را ممکن می‌سازد.

 

اطلاعات فنی

DEETAP SPT Model 025 SPT Model 030
Max. rated through-current 600 A 800 A
Number of phases I / III I / III
Highest voltage for equipment Um 72,5 – 170 kV 72,5 – 245 kV

Switching concepts e.g. Single-bridging DETC, double-bridging DETC, series-parallel DETC, star-delta DETC, DETC for special applications
Number of positions max. 11
max. 20 special design
max. 9
max. 20 special design