تپ چنجر غیر تحت بار COMTAP ARS، تپ چنجری برای کاربردهای ویژه در معکوس کردن قطبیت سیم پیچ

تپ چنجر COMTAP ARS یک کلید مدور با 2 موقعیت تپ است که به صورت خاص برای معکوس کردن قطبیت سیم پیچ در کاربری‌هایی با محدوده تنظیم بسیار بالا به‌ویژه ترانسفورماتورهای تعویض فاز (phase shifter transformers) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اطلاعات فنی

Max. rated through-current (1-phase) 2400 A*
Max. rated through-current (3-phase) 1800 A*
Highest voltage for equipment Um 123 – 170 kV

For reversing the polarity of a winding during transformer operation
Number of positions 2 standard design
3** special design