تنظیم کننده ولتاژ (AVR) TAPCON LV، مانیتورینگ AVR ها

تجهیز Limit Volt یک تجهیز مانیتورینگ جداگانه است که بر سیستم کنترل شده یک ترانسفورماتور ولتاژ بالا نظارت می‌کند.

عملکردهای اصلی

  • مانیتورینگ ولتاژ خط تنظیم شده (کم ولتاژ و اضافه ولتاژ)
  • مانیتورینگ و مسدود کردن دستورات سوئیچینگ از رگولاتور ولتاژ در صورتی که ولتاژ خارج از محدوده مجاز باشد
  • بازگرداندن تپ چنجر به تپ مدنظر
  • فعال سازی رگولاتور ولتاژ برگشت با سرعت بالا
  • نمایش مقادیر اندازه گیری شده
  • انطباق رفتار دستگاه با نیازهای شخصی سازی شده با استفاده از پارامترهای قابل تنظیم

 

نحوه عملکرد تنظیم کننده ولتاژ (AVR) TAPCON LV

Limit Volt یک دستگاه نظارتی جداگانه است که عملکرد بدون خطای دستگاه تنظیم کننده ولتاژ را تضمین می‌کند. در اینجا، Limit Volt بر اینکه ولتاژ، از مقدار مشخص شده پایین‌تر بوده یا دارای اضافه ولتاژ است نظارت کرده و در صورت بروز خطا، دستورات کنترلی به تپ چنجر را مسدود می‌کند. این به معنای یک معیار امنیتی اضافی برای تامین ولتاژ ثابت و پایدار است.

نحوه عملکرد تنظیم کننده ولتاژ (AVR) TAPCON LV

نحوه ارتباط با TAPCON LV

بهره بردار از 2 طریق می‌تواند به صورت تصویری و گرافیکی با این تجهیز ارتباط برقرار کند:

  • از طریق تصویرسازی تحت وب از طریق کامپیوتر یا لب تاپ
  • از طریق MCONTROL: صفحه نمایش لمسی 7 و 10 اینچی