نسل جدید TAPCON 230 با یک طراحی جدید و بهبود قابل توجه در سخت افزار و عملکردهای نرم‌افزاری ارائه شده است. این طراحی جدید به منظور سهولت استفاده پایدار از تنظیم کننده های ولتاژ در هر کجا و در هر فاز بهره‌برداری انجام شد. بر اساس نیاز بهره‌برداران، ما یک رابط کاربری گرافیکی طراحی کردیم که استفاده از آن نیاز به آموزش ویژه‌ای ندارد.

الگوریتم‌های جدید برای کنترل، مثل Dynamic Set Point Control (TDSC) راه حل ما برای پاسخ بع افزایش داینامیک در شبکه است. در نتیجه، این AVR تنظیم و کنترل ولتاژ را از همیشه ساده‌تر می‌کند.

TAPCON 230 در سه مدل مختلف basic, pro و expert ارائه شده و همه نیازهای موجود را پوشش می‌دهد.