سنسور آنالیز گازهای محلول در روغن MSENSE DGA ساخت شرکت MESSKO محافظتی ایده‌آل برای ترانسفورماتور فراهم می‌کند. این دستگاه به طور مداوم غلظت گازهای ناشی از خطاهای مهم مانند هیدروژن، منوکسید کربن و همچنین میزان رطوبت در عایق را اندازه گیری می‌کند. این تجهیزات بسته به نوع دستگاه،‌ طیف وسیعی از گازها را آزمایش می‌کنند و برای ترانسفورماتورهای دارای اهمیت استراتژیک و خاص، امنیت بیشتری را نیز فراهم می‌کنند.

 

مزایای سنسور MSENSE DGA

پایش مستمر غلطت گازهای ناشی از خطاهای مهم مانند هیدروژن، منوکسید کربن و همچنین رطوبت در عایق

پایش 8 گاز مختلف که دسته بندی خطاها بر اساس استانداردهای رایج را ممکن می‌سازد. (DGA 5 و DGA 9)

اتصال مناسب برای نمونه گیری روغن با حداکثر امنیت در برابر آلودگی نمونه‌های روغن. (DGA 2 و DGA 3)

نصب آسان روی ترانسفورماتور توسط تنها یک تکنسین‌ حتی در ترانسفورماتور تحت بار

کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری: با اتکا به تکتولوژی NIR و ترکیب آن با آنالیز فضای خالی، نیازی به گازهای حامل و کالیبراسیون نیست (DGA 5 و DGA 9)