مانیتورینگ بوشینگ MSENSE BM، مانیتورینگ آنلاین بوشینگ های فشار قوی

بر اساس گزارش‌های CIGRE حدود 17٪ از کل خطاها و اصلی‌ترین دلیل آتش‌سوزی ترانسفورماتور، خطاهای مربوط به بوشینگ است. در عین حال نیازهای شبکه برای در دسترس بودن و قابلیت اطمینان ترانسفورماتورها در حال افزایش است. بنابراین مانیتورینگ و ارزیابی مداوم وضعیت بوشینگ‌ها، امری ضروری است. MSENSE BM تشخیص زودهنگام خطاهای بوشینگ را فراهم کرده و انجام اقداماتی برای جلوگیری از آسیب ترانسفورماتور را ممکن می‌سازد.

مانیتورینگ مداوم وضعیت با سیستم مانیتورینگ آنلاین MSENSE BM امکان‌پذیر می‌شود. MSENSE BM متغیرهای مرتبط را مستقیما در بوشینگ‌های RIP (بوشینگ با کاغذ آغشته به رزین)، OIP (بوشینگ با کاغذ آغشته به روغن) یا RIS (بوشینگ با ماده‌ی آغشته به رزین) و با رده ولتاژی 10kV تا 800kV مانیتور می‌کند. Um = 765kV

سنسور مانیتورینگ بوشینگ MSENSE BM از روشی نوآورانه و کاملاً تست شده با 2 رفرنس (روش رفرنس 2 از 3) استفاده می‌کند. این روش وضعیت عایق بوشینگ را با توجه به تغییرات ظرفیت خازنی و ضریب تلفات (تانژانت دلتا) در سیستم 3 فاز مانیتور می‌کند. نکته‌ی کلیدی و مهم این روش این است که از آنجایی که این الگوریتم به طور مداوم وضعیت هر 3 بوشینگ را مانیتور کرده و با یکدیگر مقایسه می‌کند، بر خلاف روش‌های دیگر وابستگی به دما را از بین می‌برد.

علاوه بر این، مقادیر ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) مربوطه به عنوان مرجعِ مقایسه استفاده می‌شوند تا از تعادل ولتاژ هر 3 فاز شبکه اطمینان حاصل شود. بنابراین، وضعیت شبکه به منظور اطمینان از درستی عملکرد، مانیتور می‌شود. چنانچه تقارن شبکه در محدوده‌ی مشخص و قابل قبولی باشد، مقادیر اندازه‌گیری شده، در محاسبات در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، در روش 2 رفرنس با مقایسه‌ی مقادیر با یکدیگر، می‌توان اطمینان داشت که اثر دما و نوسانات ولتاژ بر سیستم مانیتورینگ بوشینگ به شکل قابل قبولی محدود و کمرنگ می‌شود.