بازدید از ایران ترانسفو

سازندگان ترانسفورماتور به دلیل نقش استراتژیکی که بر عهده دارند، یکی از مهمترین مشتریان شرکت MR در تمام دنیا محسوب می‌شوند. شرکت ایران ترانسفو نیز با حجم بسیار بالای خرید از گروه رینهازن از مهمترین مشتریان این گروه در ایران محسوب می‌شود.

به همین جهت همکاری با این شرکت، نیاز به حساسیت و دقت بیشتری نیاز دارد. در بازه‌های زمانی مختلف، جلسات متعددی بین نمایندگان شرکت انرژان و ایران ترانسفو برگزار می‌شود. در این جلسات موضوعات و مسائل مختلفی مثل مسائل فنی، خرید و بازرگانی بررسی شده و برخی از جلسات نیز به معرفی محصولات و خدمات جدید گروه رینهازن اختصاص می‌یابد.

جلسات شرکت انرژان و ایران ترانسفو با حضور مهندس جمالی

بازدید شرکت انرژان از ایران ترانسفو

در بازدید اخیر شرکت انرژان از ایران ترانسفو، آقای مهندس مهدی جمالی، مدیر فروش منطقه‌ای MR نیز حضور داشتند. تا در کنار آقای دکتر الهامی‌نیا (مدیرعامل شرکت انرژان) و سرکار خانم عظیمی، (مهندس فروش) نمایندگان انرژان در این بازدید باشند. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، انجام هماهنگی‌های نزدیکتر بیشتر بود تا شرایط ناشی از جنگ اوکراین و تاثیرات شدید آن بر زنجیره تامین در تمام دنیا، کمترین تاثیر را بر روابط دو شرکت بگذارد.

از شرکت ایران ترانسفو بابت میزبانی، بسیار سپاسگزاریم.