بازدید از آریا ترانسفو

در ادامه بازدیدهای حضوری از مشتریان مهم شرکت MR در ایران، همکاران ما روز 15 تیر میهمان شرکت آریا ترانسفو بودند.

این بازدیدها که عموما به صورت دوره‌ای انجام می‌شود، مسائل و موارد فنی، معرفی محصولات و راهکارهای جدید، موضوعات بازرگانی و … مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازدید شرکت انرژان از آریا ترانسفو

 آقای مهندس جمالی مدیر فروش منطقه‌ای MR، آقای دکتر پدرام الهامی‌نیا و آقای دکتر احمد مرادنوری از شرکت انرژان در این بازدید حضور داشتند. یکی از محورهای این بازدید، برنامه‌ریزی همکاری‌های آینده شرکت‌های MR و آریا ترانسفو بود تا چالش‌های ناشی از جنگ روسیه در اکراین مانند افزایش قیمت مواد اولیه یا مشکلات موجود در زنجیره تامین، کوچکترین تاثیری بر روابط دو شرکت ایجاد نکند.

در پایان از میزبانی شرکت آریا ترانسفو نیز صمیمانه سپاسگزاریم.

بازدید شرکت انرژان از آریا ترانسفو