به باور من “تجربه کردن” مهمترین کاری است که همه ما در زندگی انجام می‌دهیم. گاهی فکر می‌کنم لذت بردن از این تجربه‌ها، مهمترین استعدادی است که می‌تواند فرد را به شکوفایی برساند.

شاید همین باور باعث شد در دانشگاه باستان‌شناسی بخوانم، در صنعت ترانسفورماتور مشغول فعالیت باشم و تخصصم دیجیتال مارکتینگ باشد!

ریسمانی که در طول دوران حرفه‌ای همیشه به آن چنگ زده‌ام، بازارسازی بوده است، چه زمانی که در حوزه تبلیغات آفلاین مشغول به فعالیت بودم، چه زمانی که در شرکت‌های استارتاپی، دیجیتال مارکتینگ را تجربه کردم و چه امروز که در شرکت انرژان و در حوزه مارکتینگ و فروش، مسئولیت معرفی محصولات و خدمات شرکت MR به بزرگترین شرکت‌های ایرانی را بر عهده دارم.

برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌ها در حوزه مارکتینگ، برند و روابط عمومی یک روی سکه از فعالیت‌های من در انرژان است. روی دیگر سکه نیز مربوط به شکل‌دهی ارتباطات اولیه با مشتریان، بررسی نیازسنجی و راهنمایی آنها برای دریافت بهترین خدمات است.

سفر، موسیقی نواحی و تماشای فیلم از لذت‌های بزرگ در زندگی من هستند.